Vnitřní okruh v současné české fotografii

16.5.2013 | PR článek | Projekty | Komentářů 0 |

Udělejte si pauzu od jarního úklidu nebo okopávání na zahrádce – máme pro Vás skvělý tip, jak strávit volný čas! Vyrazte na výstavu Vnitřní okruh v současné české fotografii, která bourá hranice a otevírá všechna tabu!

Vnitřní okruh v současné české fotografii - foto, Hyperbydleni.cz

Místo konání: Městská knihovna, 2. patro, Mariánské náměstí 1, Praha 1 (vstup i z Valentinské ulice)
Termín konání: 15. 5. – 18. 8. 2013
Otvírací doba: út-ne 10.00–18.00
Vstupné: 120, – Kč plné (dospělí) / 60, – Kč snížené (studenti) / 30,- Kč (senioři)
Kontakty: Michaela Moučková, +420 725 818 721, +420 224 826 391, pr@ghmp.cz, michaela.mouckova@ghmp.cz
Další informace: www.ghmp.cz

Vnitřní okruh v současné české fotografii, fotka

 

Jakub Jurdič, z cyklu Jarmil, 2010

Vystavující autoři:
Barbora Bálková, Pavel Baňka, Lenka Bláhová, Veronika Štrek Bromová, Radek Brousil, Michaela Čejková, Jiří David, Milena Dopitová, Libor Fojtík, Anna Gutová & Gabriel Fragner, Sylva Francová, Jiří Hanke, Jiřina Hankeová, Jolana Havelková, Libuše Jarcovjáková, Jakub Jurdič, Tereza Kabůrková, Lenka Klodová, Vendula Knopová, Jaroslav Kocián, Gabriela Kolčavová, Juliana Křížová & Jakub Vlček, Barbora Kuklíková, Zdeněk Lhoták, Petra Malá Miller, Pavel Mára, Silvie Milková, Vladimír Kiva Novotný, Pavla Ortová, Dita Pepe, Ivan Pinkava, Václav Podestát, Daniel Poláček, Johana Pošová, Míla Preslová, Vojtěch V. Sláma, Michaela Spurná, Petra Steinerová, Jiří Šigut, Julie Štybnarová, Tomáš Třeštík, Alexandra Vajd & Hynek Alt, Magda Veselá, Petr Willert, Žaneta Zmudová, Barbora & Radim Žůrkovi

Vnitřní okruh v současné české fotografii, fotka

 

Pavel Mára, Máma, 2011

Zatímco v americké, západoevropské či japonské fotografii autoři jako Larry Clark, Nan Goldin, Ryan McGinley, Richard Billingham, Wolfgang Tillmans, Anders Petersen, Jacob Aue Sobol, Michael Ackerman, Daido Moriyama, Nobuyashi Araki a další už dlouho ve svých dílech ukazují i ty nejintimnější chvíle svého života a života svých rodin a přátel, v české fotografii se takovéto otevřené autoreflexivní záběry či fotografické deníky donedávna příliš neobjevovaly (jednou z výjimek je kniha Zdeňka Tmeje Abeceda duševního prázdna z roku 1945, jež je i ve světovém kontextu mimořádným příkladem osobně prožitého a přitom obecně platného svědectví jednoho z desetitisíců mladých mužů, kteří byli během 2. světové války totálně nasazeni na práci v Německu). Málokdo byl ochoten jít s kůží na trh a bez přísné autocenzury ukázat svůj privátní svět se všemi nejistotami, partnerskými krizemi, sexem, vybočeními z norem, strachem ze stáří. Ovšem i kladný obraz soukromých životních jistot, jaké poskytuje harmonická rodina a který ve své tvorbě zobrazují třeba Tina Barney, Elinor Carucci či Annelies Štrba, se u nás vyskytoval jenom sporadicky. To se odráželo i v mnohých výstavách současné české fotografie, jež akcentovaly především postkonceptuální, apropriační a intermediální tendence či zkoumání fotografického média.

Tato situace se však v posledních letech výrazně změnila. Přirozená snaha vymezit se vůči předchozí generaci, která část svého života prožila v prudérních a pokryteckých časech komunistického režimu a neodvažovala se ve své tvorbě prozradit něco ze svých privátních sfér, hledání záchytných bodů uprostřed nejisté doby, bourání etických tabu, úsilí co nejlépe porozumět sám sobě i sílící ochota odhalit alespoň část ze svého soukromí přispívá k tomu, že se pomyslná hranice mezi osobním a veřejným prostorem neustále posunuje a že i nás se fotografie s intimní a introspektivní tematikou stala velmi populární především mezi autory mladé a střední generace. Nelze však zapomínat ani na technický pokrok, hlavně na malé digitální fotoaparáty a fotografující mobily, umožňující nenápadně pořizovat snímky prakticky všude a okamžitě je šířit bez časových a geografických omezení. Záplava privátních momentek na internetu zákonitě vyvolala u některých autorů protireakci v návratu k technické preciznosti klasických portrétů a autoportrétů, metaforicky pojatých sebereflexí, sociologicky signifikantních detailů interiérů nebo subjektivně pojatých zátiší, která v symbolické rovině vypovídají hodně i o svých autorech. Jiní zase nově interpretují fotografie z rodinných archivů nebo propojují fotografické a audiovizuální výpovědi. Mnozí fotografové se opět přestali bát vyjadřovat své emoce, stojí o empatie diváků a nechtějí vytvářet jenom přísně racionální díla, která, řečeno slovy proslulé americké kritičky Vicki Goldberg, „jsou tak chladná, že mohou ušetřit peníze za klimatizaci“.

Výstava Vnitřní okruh v současné české fotografii svým zaměřením na aktuální tendence české fotografie a výtvarné tvorby exploatující fotografické médium z období po roce 2000 volně navazuje na třídílnou expozici Česká fotografie 20. století, která byla před osmi lety uvedena v Galerii hlavního města Prahy a Uměleckoprůmyslovém museu v Praze  a později v Umělecké a výstavní hale Spolkové republiky Německo v Bonnu. Zatímco však ta chtěla poskytnout přehled o všech hlavních tvůrčích proudech, osobnostech a dílech naší fotografie minulého století, nynější expozice je zaměřena úžeji na tvorbu s motivy autorské sebereflexe, introspekce, intimity, rodiny, nejbližších lidí a věcí z posledních třinácti let, tedy téměř bez odstupu, jenž by mohl počítat s vytvořením pevnější hierarchizace. Časové vymezení výstavy představuje fotografii na výrazném rozhraní, kdy ji možnosti digitálních manipulací nadobro připravily o auru pravdivosti a na druhé straně kdy se definitivně dostala ze svého uzavřeného světa a začala být ve své tradiční podobě i ve formě fúze s jinými médii široce akceptována v muzeích, galeriích i na uměleckém trhu jako významná součást umění.

Padesát vystavujících autorů (signifikantní je, že nadpoloviční většinu z nich tvoří ženy) zastupuje široké generační rozpětí, v němž figurují jak klasičtí fotografové, tak výtvarníci pracující s médiem fotografie, zavedení tvůrci s mezinárodním renomé (například Ivan Pinkava, Milena Dopitová, Jiří David, Pavel Baňka, Jiří Hanke, Pavel Mára, Veronika Šrek Bromová, Dita Pepe aj.) i studenti a čerství absolventi mnoha uměleckých škol. Každý z nich ke svým vystaveným dílům napsal krátký autorský text, který může divákům pomoci vysvětlit okolnosti jejich vzniku.

K výstavě vychází ve spolupráci Galerie hlavního města Prahy a nakladatelství KANT velký katalog v češtině a angličtině, který kromě fotografií a úvodního textu Vladimíra Birguse zahrnuje i autorské intepretační texty všech vystavujících.

Vladimír Birgus

Vnitřní okruh v současné české fotografii, fotka

 

Dita Pepe, z cyklu Autoportréty s rodinami - Patrik, 2007

DOPROVODNÝ PROGRAM:
Kurátorské prohlídky s Vladimírem Birgusem: čt 30. 5., út 25. 6. v 17.00
Lektorské prohlídky: čt 23. 5., 6. 6., 20. 6., 18. 7., 22. 8. v 16.30

Interaktivní prohlídky pro školy

Možnost interaktivních prohlídek spojených s experimentální výtvarnou reakcí na výstavu, vhodné pro všechny typy škol. Rezervace: lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987.

Vnitřní okruh v současné české fotografii, fotka

 

Petra Steinerová, Táta, 2006

Tvořivé dialogy s uměním

Pro děti, ale i pro všechny další věkové kategorie výtvarné dílny s lektorkou Lucií Haškovcovou přímo v expozici nebo ve výtvarném ateliéru – animační program se speciálními doprovodnými materiály, připravený a realizovaný edukačním oddělením. Po interaktivních prohlídkách výstav následuje výtvarná reakce – vlastní tvorba návštěvníků. Účastníci akcí se mohou seznámit s tradičními i netradičními technikami z oblasti kresby, malby, experimentální fotografie i prostorové, intermediální, akční a konceptuální tvorby. Rezervace do 16.00 předchozího dne – lucie.haskovcova@ghmp.cz, +420 608 216 418, +420 606 612 987

Vnitřní okruh v současné české fotografii, fotka

 

Radeq Brousil, Radeq, ze souboru Separated by the Ocean, 2007

so 1.6., 13.00 – 18.00, Městská knihovna: "Aura fotografie"

V rámci výtvarných reakcí na výstavu budeme nejrůzněji recyklovat a "reinterpretovat" reprodukce prezentovaných fotografií formou fotomontáží, koláží, dokreslování, retuší atd. Budeme se např. snažit posouvat některé zdokumentované situace do nových kontextů - např. k nim vymyslíme fiktivní příběh, zpracujeme je jako komiks, propojíme prvky a postavy z různých fotografií, které se ve skutečnosti v žádném snímku dohromady nikdy nesetkali. Budeme je také doplňovat mj. o fotografie z aktuálních časopisů, novin a propagačních materiálů a kombinovat i konfrontovat zde přítomné umělecké fotografie s reportážními, dokumentárními a reklamními. Pokusíme se i o "dramatizaci" a rozpohybování některých gest, výrazů v tvářích a kompozic záběrů formou "živých soch" a "scén". Hlavními okruhy témat našeho zájmu budou identita, vztahy, vzpomínky, paměť, komunikace, rodina, společnost.

Lucie Haškovcová

Vnitřní okruh v současné české fotografii, fotka

 

Barbora Bálková, Bohumila + Petr, z cyklu Evě Adam, 2006

Kurátor výstavy: Vladimír Birgus
Koordinátorka výstavy za GHMP: Hana Larvová
Grafické řešení: Vladimír Vimr
Architektonické řešení: Emil Zavadil
Anglický překlad: Derek Paton & Marzia Paton
Redakce textů: Vladimír Birgus, Marta Nožková, Derek Paton
Instalace a produkce: Diana Brabcová, Radka Lhotáková, Kateřina Adamová, Jana Koubková, Petr Tlučhoř, Jan Pavelka, Marek Fryš, Petr Linhart, Jiří Stáhlík, Martin Krsek
Propagace: Miroslav Koláček, Michaela Moučková, Alice Lenská, Michaela Maupicová
Edukace: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková

Pořadatelé: Hl. m. Praha, Galerie hlavního města Prahy
Publikaci k výstavě vydává: nakladatelství KANT
Poděkování: Galerie Jiří Švestka, Muzeum fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci a všichni soukromí zapůjčitelé

Hlavní mediální partneři: FOTO, Instinkt, Týden
Mediální partneři: FotoVideo, Hyperinzerce, ArtMix, ArtMap, A2, Vltava ČRo, Ateliér, Art and Antiques, Metropolis, Pražský deník, Rádio Classic, Radio 1

Vnitřní okruh v současné české fotografii, fotka

 

Jiří Hanke, z cyklu Otisky generace, 2009

Více informací na www.kuklikova.cz/kuklikova/vnitrni-okruh.html .Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 1

Diskuze

Článek Vnitřní okruh v současné české fotografii zatím nikdo nekomentoval. Buďte první!

počet příspěvků: 0

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Největší událost léta v Chocni JACHTAFEST 2018 – tři dny zábavy pro celou rodinu, Hyperbydleni.cz

Největší událost léta ...

17.05.2018

Poslední možnost zakoupit si vstupenky v první...

Veletrhy - foto, Wannado Festival opět rozhýbe děti i dospěláky!, Hyperbydleni.cz

Wannado Festival opět ...

17.05.2018

Nafukovací překážková dráha, laserová biatlonová...

Veletrhy - foto, Sportovní Čáry u arény s čarodějnickou poutí, Hyperbydleni.cz

Sportovní Čáry u arény...

18.04.2018

Tradičně poslední dubnový den, který letos...

Veletrhy - foto, V dubnu vyrazte za nákupy i zábavou na letňanské veletrhy FOR FAMILY, Hyperbydleni.cz

V dubnu vyrazte za nák...

10.04.2018

V PVA EXPO PRAHA v Letňanech se bude od 12. –...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo