Důležité zdicí systémy

19.7.2007 | Redakce Hyperbydlení.cz | Stavební technologie | Komentářů 3 |

Kdo jako první vložil kus prohnětené hliněné směsi do ohně a z vypáleného materiálu postavil dům, již asi nikdy nezjistíme. V každém případě stvořil geniální stavební hmotu, kterou lidstvo s oblibou používá už po tisíce let. Vývoj šel ale kupředu a dnes mám možnost volby. Vybrat správný zdicí materiál je nesmírně důležité, protože tak můžeme ovlivnit základní parametry naší nemovitosti.

Důležité zdicí systémy   - foto, Hyperbydleni.cz

Náklady na zdivo potřebné pro pořízení hrubé stavby představují jen asi 7 – 10 procent celkových investic, jež je nutné vložit do výstavby rodinného domu. Přesto právě na kvalitě, vhodnosti a také kompatibilitě zdicího systému závisí spokojenost s budoucím bydlením. Zdivo je totiž jediným prvkem, který se nedá na domě během jeho užívání vyměnit.

Cihelná klasika


Výstavba rodinných domů z pálených cihel prožívá konjunkturu. Díky technologii vypalování při vysokých teplotách jsou cihly velmi pevné, odolné a nabízejí vynikající užitné vlastnosti. Klasické plné cihly, dříve obvyklý základní konstrukční materiál, jsou dnes takřka bezvýhradně nahrazeny cihelnými bloky. Moderní velkoformátové cihelné bloky, které se dnes při výstavbě především používají, disponují vynikajícími tepelněizolačními i zvukoizolačními vlastnostmi. Je to materiál, jež dobře izoluje a akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu. Strukturu těchto cihel totiž tvoří speciální mřížka se systémem svislých dutin, jež brání únikům tepla. Pálené cihly přitom nabízejí výborné akumulační i difuzní vlastnosti, a tak umožňují zdravý a příjemný způsob bydlení. Dům s jednovrstvou konstrukcí z přírodního materiálu navíc „dýchá”. Tedy pracuje s vodní vlhkostí, takže snižuje možnost vzniku nebezpečných plísní.

Přírodní materiál pro zdravý život


Základní hmotou tvořící cihlářské výrobky je cihelný střep. Různé zbarvení cihel je způsobeno odlišným obsahem oxidů železa v cihlářské hlíně, bez vlivu na technické parametry. Rozměry cihelných bloků jsou optimalizovány tak, aby cihlou mohl manipulovat jeden člověk, to znamená, že hmotnost cihelného bloku nepřesáhne 25 kg. Základním rozměrovým modulem je výška 250 mm, která je dána prostým součtem výšky cihly 238 mm a průměrné tloušťky ložné spáry 12 mm. Největším výrobcem pálených zdicích materiálů u nás je společnost Wienerberger cihlářský průmysl. Pod značkou POROTHERM se nab komplexní systém, jenž umožňuje výstavbu celé hrubé stavby. Pro svoji dokonalost tak v mnohém připomíná jednoduché stavebnice Lego. Cihelná obvodová stěna, vyzděná z kvalitních cihelných bloků a s použitím tepelně izolační malty, vykazuje při tloušťce stěny 49 cm srovnatelné tepelně izolační vlastnosti, jako obyčejné zdivo z plných cihel tloušťky 278 cm, při použití tepelně izolační omítky v tloušťce 3 cm bychom se již dostali na ekvivalentních 299 cm. Nicméně pokud necháme zdít neprofesionály, může být celý efekt poskytovaný moderní podobou “cihel” Porotherm znehodnocen nedodržením podoby ložných spár zdiva. Tyto spáry musejí mít sílu maximálně 1,5 cm, lepší je však pouze 1 cm.

Důležité zdicí systémy   - foto, Hyperbydleni.cz

Kompletní systém


Za podstatnou výhodu systému Porotherm odborníci považují komplexnost řady výrobků. Systém má rektifikační tvarovky, rohové tvarovky, věncovky, překlady a další prvky. Schopná stavební firma používá všech těchto doplňků a tak docílí nejen potřebné kvality zdiva, ale na fasádě rovněž ničím nenarušeného stejnorodého materiálu, což je dalším znakem skutečně kvalitní stavby. Pro použití příčkovek Porotherm pak platí pouze zásada zvolit jejich správnou tloušťku s ohledem hlavně na zvukovou neprůzvučnost. Musíme totiž pracovat zároveň s vědomím, že později bude třeba do některých příček zabudovat ještě rozvody, hlavně kanalizační, které se pochopitelně musejí do příčky také vejít. V sortimentu výrobků Porotherm se však nacházejí i speciální cihly s vysokým akustickým útlumem Porotherm 24 AKU (55 dB) a Porotherm 30 AKU (56 dB).

Důležité zdicí systémy   - foto, Hyperbydleni.cz

Broušená cihla


Tepelněizolační cihelné zdivo vytvořené z broušených cihel výrazně eliminuje vznik tepelných mostů způsobených klasickou zdicí maltou a zároveň vytváří jednolitý podklad pod omítku. Vyznačuje se nižší pracností zdění a výrazně nižší spotřebou zdicí malty, případně polyuretanové pěny, čímž je zaručena i ekonomická výhodnost tohoto zdiva.Technologie výroby cihel broušených je stejná jako u klasických cihel. Broušené cihly jsou pouze vyšší a jejich horní i dolní ložné plochy se po vypálení zabrušují do roviny brusnými kotouči. Jejich finální výška je 249 mm oproti výšce klasických cihel 238 mm. Díky vysoké přesnosti ložné spáry broušených cihel se zdění provádí na speciální malty pro tenké spáry nebo na polyuretanovou pěnu. Výška maltového lože je tedy snížena z klasických 12 mm na 1 mm případně 3 mm. Firma HELUZ cihlářský průmysl má například v sortimentu broušenou cihlu Supertherm SB.

Založení první vrstvy


K tomu, aby byly získány veškeré výhody zdiva z broušených cihel Supertherm SB., je nutné správné založení první vrstvy. Nejdříve se provede výškové zaměření základové desky v místech budoucích stěn po nalepení hydroizolačních pásů. Pomocí nivelačního přístroje a latě se určí nejvyšší bod základové desky. Od tohoto bodu pak bude odvozeno založení první vrstvy. Pro založení první vrstvy se používá zakládací souprava a nivelační přístroj s latí. Zakládací souprava se umisťuje vždy do nejvyššího místa základové desky. Pomocí zakládací soupravy, nivelačního přístroje a latě nastavíme tloušťku a šířku nanášené maltové vrstvy. V nejvyšším místě musí být tloušťka zakládací malty min. 10 mm. První vrstva zdiva se provádí na zakládací maltu. Pro samotné zdění je možné použít dva typy malt. Zdicí maltu Supertherm SB.nebo maltu Supertherm SB.C. Malta se na cihly nanáší pomocí maltovacích válců. Usazení cihel do malty se v obou případech provádí shora, zasouváním per do drážek. Posouvání cihel v maltovém loži je zakázáno. Tloušťka nanášené malty SB je 1 mm a pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Malta SB C se nanáší v tloušťce 3 mm (po usazení je tloušťka malty 1 mm) a překrývá celoplošně dutiny v cihlách, umožňuje to lepší usa zení cihelného bloku po jeho uložení do zdiva. Prodlužuje se tak takzvaný korekční čas. Další výhodou malty SB C je, že vyzděné zdivo vykazuje až o 30 procent vyšší pevnosti v porovnání se zdivem vyzděným na maltu SB.

Důležité zdicí systémy   - foto, Hyperbydleni.cz

Cihelná klasika


Výstavba rodinných domů z pálených cihel prožívá konjunkturu. Díky technologii vypalování při vysokých teplotách jsou cihly velmi pevné, odolné a nabízejí vynikající užitné vlastnosti. Klasické plné cihly, dříve obvyklý základní konstrukční materiál, jsou dnes takřka bezvýhradně nahrazeny cihelnými bloky. Moderní velkoformátové cihelné bloky, které se dnes při výstavbě především používají, disponují vynikajícími tepelněizolačními i zvukoizolačními vlastnostmi. Je to materiál, jež dobře izoluje a akumuluje teplo, má dobré akustické vlastnosti a bezproblémově zvládá kolísání vlhkosti vzduchu. Strukturu těchto cihel totiž tvoří speciální mřížka se systémem svislých dutin, jež brání únikům tepla. Pálené cihly přitom nabízejí výborné akumulační i difuzní vlastnosti, a tak umožňují zdravý a příjemný způsob bydlení. Dům s jednovrstvou konstrukcí z přírodního materiálu navíc „dýchá”. Tedy pracuje s vodní vlhkostí, takže snižuje možnost vzniku nebezpečných plísní.

Důležité zdicí systémy   - foto, Hyperbydleni.cz

Přírodní materiál pro zdravý život


Základní hmotou tvořící cihlářské výrobky je cihelný střep. Různé zbarvení cihel je způsobeno odlišným obsahem oxidů železa v cihlářské hlíně, bez vlivu na technické parametry. Rozměry cihelných bloků jsou optimalizovány tak, aby cihlou mohl manipulovat jeden člověk, to znamená, že hmotnost cihelného bloku nepřesáhne 25 kg. Základním rozměrovým modulem je výška 250 mm, která je dána prostým součtem výšky cihly 238 mm a průměrné tloušťky ložné spáry 12 mm. Největším výrobcem pálených zdicích materiálů u nás je společnost Wienerberger cihlářský průmysl. Pod značkou POROTHERM se nab komplexní systém, jenž umožňuje výstavbu celé hrubé stavby. Pro svoji dokonalost tak v mnohém připomíná jednoduché stavebnice Lego. Cihelná obvodová stěna, vyzděná z kvalitních cihelných bloků a s použitím tepelně izolační malty, vykazuje při tloušťce stěny 49 cm srovnatelné tepelně izolační vlastnosti, jako obyčejné zdivo z plných cihel tloušťky 278 cm, při použití tepelně izolační omítky v tloušťce 3 cm bychom se již dostali na ekvivalentních 299 cm. Nicméně pokud necháme zdít neprofesionály, může být celý efekt poskytovaný moderní podobou “cihel” Porotherm znehodnocen nedodržením podoby ložných spár zdiva. Tyto spáry musejí mít sílu maximálně 1,5 cm, lepší je však pouze 1 cm.

Důležité zdicí systémy   - foto, Hyperbydleni.cz

Kompletní systém


Za podstatnou výhodu systému Porotherm odborníci považují komplexnost řady výrobků. Systém má rektifikační tvarovky, rohové tvarovky, věncovky, překlady a další prvky. Schopná stavební firma používá všech těchto doplňků a tak docílí nejen potřebné kvality zdiva, ale na fasádě rovněž ničím nenarušeného stejnorodého materiálu, což je dalším znakem skutečně kvalitní stavby. Pro použití příčkovek Porotherm pak platí pouze zásada zvolit jejich správnou tloušťku s ohledem hlavně na zvukovou neprůzvučnost. Musíme totiž pracovat zároveň s vědomím, že později bude třeba do některých příček zabudovat ještě rozvody, hlavně kanalizační, které se pochopitelně musejí do příčky také vejít. V sortimentu výrobků Porotherm se však nacházejí i speciální cihly s vysokým akustickým útlumem Porotherm 24 AKU (55 dB) a Porotherm 30 AKU (56 dB).

Důležité zdicí systémy   - foto, Hyperbydleni.cz

Broušená cihla


Tepelněizolační cihelné zdivo vytvořené z broušených cihel výrazně eliminuje vznik tepelných mostů způsobených klasickou zdicí maltou a zároveň vytváří jednolitý podklad pod omítku. Vyznačuje se nižší pracností zdění a výrazně nižší spotřebou zdicí malty, případně polyuretanové pěny, čímž je zaručena i ekonomická výhodnost tohoto zdiva.Technologie výroby cihel broušených je stejná jako u klasických cihel. Broušené cihly jsou pouze vyšší a jejich horní i dolní ložné plochy se po vypálení zabrušují do roviny brusnými kotouči. Jejich finální výška je 249 mm oproti výšce klasických cihel 238 mm. Díky vysoké přesnosti ložné spáry broušených cihel se zdění provádí na speciální malty pro tenké spáry nebo na polyuretanovou pěnu. Výška maltového lože je tedy snížena z klasických 12 mm na 1 mm případně 3 mm. Firma HELUZ cihlářský průmysl má například v sortimentu broušenou cihlu Supertherm SB.

Důležité zdicí systémy   - foto, Hyperbydleni.cz

Založení první vrstvy


K tomu, aby byly získány veškeré výhody zdiva z broušených cihel Supertherm SB., je nutné správné založení první vrstvy. Nejdříve se provede výškové zaměření základové desky v místech budoucích stěn po nalepení hydroizolačních pásů. Pomocí nivelačního přístroje a latě se určí nejvyšší bod základové desky. Od tohoto bodu pak bude odvozeno založení první vrstvy. Pro založení první vrstvy se používá zakládací souprava a nivelační přístroj s latí. Zakládací souprava se umisťuje vždy do nejvyššího místa základové desky. Pomocí zakládací soupravy, nivelačního přístroje a latě nastavíme tloušťku a šířku nanášené maltové vrstvy. V nejvyšším místě musí být tloušťka zakládací malty min. 10 mm. První vrstva zdiva se provádí na zakládací maltu. Pro samotné zdění je možné použít dva typy malt. Zdicí maltu Supertherm SB.nebo maltu Supertherm SB.C. Malta se na cihly nanáší pomocí maltovacích válců. Usazení cihel do malty se v obou případech provádí shora, zasouváním per do drážek. Posouvání cihel v maltovém loži je zakázáno. Tloušťka nanášené malty SB je 1 mm a pokrývá pouze žebra cihel, dutiny v cihlách nejsou překryty. Malta SB C se nanáší v tloušťce 3 mm (po usazení je tloušťka malty 1 mm) a překrývá celoplošně dutiny v cihlách, umožňuje to lepší usa zení cihelného bloku po jeho uložení do zdiva. Prodlužuje se tak takzvaný korekční čas. Další výhodou malty SB C je, že vyzděné zdivo vykazuje až o 30 procent vyšší pevnosti v porovnání se zdivem vyzděným na maltu SB.

 Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 10

Diskuze

Zdeněk: Dobrý den, i mě tento...< Odpovědět

Pavel: Dobry den, muzete mi prosim...< Odpovědět

Jirka: Ja nedám dopustit na zdící...< Odpovědět

počet příspěvků: 3

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, HODINY A KLENOTY nově v Letňanech: Veletrh představí řadu novinek a podpoří mladé talenty, Hyperbydleni.cz

HODINY A KLENOTY nově ...

20.08.2019

Ve dnech 5. až 7. září 2019 se tradiční...

Veletrhy - foto, Desátý veletrh FOR BIKES předvede jízdu ve velkém stylu, Hyperbydleni.cz

Desátý veletrh FOR BIK...

20.03.2019

Jubilejní ročník veletrhu FOR BIKES chystá pro...

Veletrhy - foto, Jaké novinky a trendy sezóny 2019 představí FOR HABITAT?, Hyperbydleni.cz

Jaké novinky a trendy ...

15.03.2019

Veletrh bydlení, stavby a rekonstrukcí FOR...

Veletrhy - foto, Veletrh STŘECHY PRAHA s absolutním rekordem v návštěvnosti, Hyperbydleni.cz

Veletrh STŘECHY PRAHA ...

14.03.2019

Největší počet návštěvníků v historii, přes 25...

Další veletrhy »

Články z našich webů

vlevo
vpravo