Čistírna odpadních vod se vyplatí – 1. část

15.8.2007 | Jiří Kropylák | Novostavby | Komentářů 2 |

Máte-li rodinný domek, který není napojen na kanalizaci, pak je nejlepší cestou při zpracovávání odpadů nákup a instalace domácí čistírny odpadních vod. Současná legislativa totiž brzy nařídí, aby majitelé nemovitostí bez napojení na tlakovou kanalizaci vyváželi odpadní vody z jímek a septiků do obecních čistíren odpadních vod. A to rozhodně nebude zadarmo.

Čistírna odpadních vod se vyplatí – 1. část - foto, Hyperbydleni.cz
Proto investice do domovní čistírny odpadních vod bude v delším horizontu pro majitele rodinného domku velice výhodná. Pokud majitel nemá dostatek prostředků na pořízení čistírny, je pro něho v tomto případě výhodné si čistírnu pořídit i za cenu poskytnutí úvěru. V následujících případech ukážeme, kolik která varianta nakládání s domovními odpadními vodami stojí.

Začínáme u žumpy


Nejčastější způsob likvidace odpadních vod je akumulace odpadních vod v žumpě na vyvážení. Je to také nejjednodušší z hlediska současné legislativy. Nikoho v podstatě nezajímá, kam a jakým způsobem se budou splašky ze žumpy vyvážet a faktem je, že pro lokality, kde je možné vypouštět splašky nezákonným způsobem, ať už do dešťové kanalizace, potoka nebo na pozemek bez čištění, je tento způsob likvidace odpadních vod investičně i provozně nejvýhodnější. Pokud má však stavebník smůlu, že musí žumpu vyvážet na čistírnu odpadních vod, což v dohledné době bude platit pro větvětšinu žump, je toto řešení provozně nejnákladnější. Problémem, který zvyšuje náklady na vyvážení, může být také skutečnost, že v dostupné vzdálenosti není obecní čistírna, která má ochotu a kapacitu k čištění zahnilých vod ze žumpy. Obvykle požadovaná velikost žumpy odpovídá produkci odpadních vod během 20 dnů provozu nemovitosti. Pro rodinný domek tedy obvykle 11 m3. Faktem je, že objem fekálních vozů bývá maximálně 10 m3, a tudíž prakticky nemá smysl budovat větší jímky.Pořizovací náklady na výstavbu žumpy Žumpa 10 m3 x cena výkopových prací 5500 Kč / 1 m3 55 000 Kč

Celkové pořizovací náklady 55 000 Kč
Provozní náklady žumpy / septiku
0,5 m3/den - četnost vyvážení
1x/20 dní -
18x za rok x 1000,- Kč
18 000 Kč
Celkové provozní náklady 18 000 Kč

Čistička na žumpu


Pokud je rodinný domek či chata po kolaudaci a má vybudovanou žumpu, je možné instalovat domovní čističku odpadních vod do stávající žumpy. Čističku ale můžete také nasadit na přítok odpadních vod před žumpu, samotnou žumpu vyčistit a použít jako akumulaci čisté vody. Ta se bude využívat ve vegetačním období na zálivku a v zimním období se teoreticky může vyvážet jako dosud stávající jímka. Z hlediska legislativy, podle výkladové komise k vodnímu zákonu nejde o vodní dílo a je tedy třeba postupovat podle stavebního zákona. Z hlediska stavebního zákona se jedná v souladu s § 139b odst. 7 o drobnou stavbu, která plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to podle písmena b): „Podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 16 m2 a hloubku 3 m.“ Podle § 55 tohoto zákona, odst. l pak postačí ohlášení stavebnímu úřadu, případně obecnímu úřadu, pokud má přenesenou pravomoc povolovat drobné stavby.

Pořizovací náklady na výstavbu čistírny odpadních vod (ČOV)
ČOV + pískový filtr 53 000 Kč
Doprava a montáž
(při vzdálenosti 100 km od sídla firmy) 3 000 Kč
Celkové pořizovací náklady 56 000 Kč

Provozní náklady čistírny odpadních vod (ČOV)
Elektrická energie (zhruba 400 kWh/rok při ceně 3 Kč za 1 kWh) 1200 Kč
Celkové roční provozní náklady 1200 Kč
Návratnost vložených prostředků je tedy do 3 let, pokud budeme počítat úsporu 16 tisíc korun za vyvážení jímky.

Čistírna odpadních vod se vyplatí – 1. část - foto, Hyperbydleni.cz

S vodou do vodoteče


Pokud je v bezprostřední blízkosti vodoteč, například potok, bývá nejvýhodnější investičně a nakonec i provozně čistírna s přímým napojením do vodního toku. V tomto případě potřebujete projekt ČOV (obvykle stačí varianta bez pískového filtru), který obsahuje výškové a situační umístění čistírny, způsob napojení do vodního toku včetně vyřešení všech vlastnických práv k pozemkům dotčeným stavbou a veškerá vyjádření vodohospodářská včetně souhlasu se způsobem vyústění a stavebních úprav na břehu potoka.Pokud zákazník dodá všechny potřebné materiály bez nutnosti geodetického doměření na místě, dokáží některé odborné firmy zpracovat tento projekt v ceně 3600 Kč. Náklady na toto řešení jsou následující: projekt, ČOV a doprava včetně montáže (lze provést svépomocí). Pokud nepočítáme zemní práce, které obvykle provádí stavebník ve své režii, celkové náklady dodavatelské jsou obvykle okolo 54 tisíc korun při vzdálenosti 100 km od sídla firmy. K těmto nákladům je třeba přičíst přítokové potrubí k ČOV a odpadní potrubí do vodoteče. Z hlediska obsluhy to pro občana znamená, po ukončení zkušebního provozu, obvykle odebírat vzorky odpadních vod 2 krát za rok a platit elektrickou energii. Náklady na 1 vzorek včetně odběru představují zhruba 1 000 Kč a spotřeba elektrické energie čistírny je přibližně 1,2 kWh za den.

Čistírna odpadních vod se vyplatí – 1. část - foto, Hyperbydleni.cz

 
Pořizovací náklady na čistírnu odpadních vod (ČOV) s napojením do vodoteče
Projekt 3 600 Kč
ČOV 48 000 Kč
Doprava a montáž
(při vzdálenosti 100 km od
sídla firmy)
3 000 Kč
Odtokové potrubí cca 30 m
(800,- Kč/1 m)
24 000 Kč
Celkové pořizovací náklady 78 600 Kč


Provozní náklady čistírny odpadních vod (ČOV) s napojením do vodoteče
Elektrická energie (zhruba
400 kWh/rok při ceně 3 Kč za
1 kWh)
1 200 Kč
Odběr vzorků (2 x za rok při
ceně za vzorek 1 000 Kč)
2.000 Kč
Celkové provozní náklady 3 200 Kč

Text: Jiří Kropylák s použitím materiálů TopolWaterDiskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 14

Diskuze

Milena: Často kladené otázky, které...< Odpovědět

Radim: Drobné nepřesnosti, ale...< Odpovědět

počet příspěvků: 2

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »