Cesta k Vašemu domovu

22.8.2007 | Martin Kubát | Novostavby | Komentářů 1 |

Zpevněné plochy, příjezdové cesty, chodníky, cestičky, terasy a další místa na zahradě, po kterých se často pohybujeme, vyžadují přiměřenou úpravu. Karel Kryl zpívá, že cesta je prach, štěrk a udusaná hlína. To ovšem není moc praktické. Za sucha se víří nepříjemný prach a v dešti se taková cesta mění v blátivou stezku, jejíž zdolávání přináší komické i nebezpečné zážitky.

Cesta k Vašemu domovu - foto, Hyperbydleni.cz

Zámek pro každého


Mezi nejrozšířenější úpravy příjezdových cest, chodníků, teras a dalších míst vyžadujících zpevněný povrch patří dnes již velmi dobře známá zámková dlažba. Slovo zámek vyjadřuje způsob spojování jednotlivých dílů betonové dlažby, které do sebe přesně zapadají a tvoří tak celistvou a stabilní plochu. Různorodost tvarů a barev zaručuje dostatečnou volnost při tvorbě a možnost sladění vzhledu dlažby s řešením domu, garáže, plotu či celkovým pojetím zahrady. Dávejme však dobrý pozor na výběr tvaru a barvy! Zahrada není pěší zóna ani jiné veřejné prostranství, aby musela být nutně upravena po jejich vzoru. Unylá šedá barva rádoby vylepšená fialovou a nenápadité vzory možná jsou sice vhodné pro městský chodník, pro zahradu známe však celou řadu jiných, lepších řešení.

Šedá v nouzi


Bohužel právě šedá zámková dlažba je jedním z nejlevnějších dlažebních materiálů a tento argument často vítězí. Že vítězí na úkor estetičnosti a optické pohody, je nasnadě. Betonová dlažba se však vyznačuje celou řadou dalších, pozitivních vlastností. Mezi její přednosti patří například pevnost, mrazuvzdornost, snadná rozebíratelnost, odolnost proti působení vody a chemických rozmrazovacích látek. Neznamená to však, že proto musíme volit zámkovou dlažbu! Jen o krok dál se lze setkat s dlažbou skládanou. Jde většinou o kostky různých velikostí a různé délky stran skládané těsně vedle sebe a ukládané na stejném technologickém principu jako zámková dlažba. Díky variabilitě jednotlivých prvků takové dlažby a jejich nejrůznějšímu barevnému provedení však můžeme vytvořit plochu sice pevnou, odolnou a stabilní, ovšem zároveň také esteticky přijatelnou, pohlednou a rozmanitou.

 

Zapojme fantazii


Každý ze vzpomínaných materiálů má své přednosti a specifika použití, ale na druhé straně lze najít také některé méně příznivé vlastnosti. Například přírodní kámen upravený do formy desek je dražší a těžký, dřevo v zemi nevydrží věčně a za mokra klouže, sypké materiály se časem vytrácejí a prorůstá jimi vegetace, betonová dlažba někdy vypadá příliš uměle. Vaše volba by proto měla vycházet zejména ze snahy vytvořit atraktivní a vzhledu domu, zahrady a okolí odpovídající zpevněné plochy, které nenaruší, ale naopak podtrhnou charakter kompozice. Pokud jsme již jednou zvolili konkrétní materiál, měli bychom v dalších případech jeho použití opakovat. Například tvoří-li příjezdovou cestu do garáže pásy ze žulových kostek, měl by se tentýž materiál objevit také na terase, chodníku nebo pod pergolou. Nejhůř totiž působí kombinace několika často nesourodých materiálů ve větších plochách.

Stačí vodováha a provaz


Rozhodneme-li se položit dlažbu vlastními silami, musíme si uvědomit několik základních zásad, které je třeba při této činnosti dodržet. Především je to definování budoucí funkce dané zpevněné plochy. Je rozdíl mezi málo používanou cestičkou v zahradě a příjezdovou cestou ke garáži, která musí unést případně i nákladní auto. Předpokladem správné funkčnosti zadlážděné plochy je dokonale zhutněný podklad, který svým složením a zpracováním musí odpovídat předpokládanému zatížení a geologickým poměrům v dané lokalitě. Podkladní vrstvy musejí být vodopropustné, aby byl zajištěn odtok povrchové vody přímo do podloží. Není-li propustnost dostatečná, je třeba vhodným způsobem zajistit odvodnění. Použijte drenáže nebo kanálky, abyste zabránili hromadění vody či chemických rozmrazovacích látek v loži dlážděného krytu. Pro velké plochy a příjezdové cesty je lépe využít služeb odborné firmy, která má pro takovou činnost potřebné zařízení a na odvedenou práci poskytne záruku. Sami se poté můžeme pustit do menších cestiček, chodníčků či teras. Mezi naše základní pomůcky bude patřit provaz k vytyčení prostoru pro dlažbu a vodováha pro vytvoření rovného povrchu. Kvalitní úprava podkladu rozhodne o budouc nosti dlažby a nutnosti dodatečných úprav a oprav.

Dlaždičem za pár minut


Naše budování dlažby začneme vykopáním zeminy do určité hloubky a odstranění kořenů okolních dřevin, které by v budoucnu mohly dlažbu narušit. Dno výkopové jámy urovnáme a pečlivě vyspárujeme, což umožní bezpečné odvedení vody z profilu podkladových vrstev. Kamenná dlažba nesmí být za vlhka kluzká a musí odolávat mrazu, aby se nedrobila. Stejně důležité je odvedení vody do vsakovacích jímek nebo průběžných drenážních svodů. Především na nově vytvořeném terénu (navážka) zeminu na dně výkopu zhutníme.

Cesta k Vašemu domovu - foto, Hyperbydleni.cz

Připravujeme lože


Použijeme-li obrubníky, pokládáme je do výkopu jako první, a to 1 -2 cm pod úroveň vyrovnaného dna. Do výkopové jámy navezeme 6 -10 cm podkladové vrstvy ostrohranného štěrku. Opět celou plochu upěchujeme, případně uválcujeme. Nakonec položíme vyrovnávací vrstvu jemně prosátého písku, jehož tloušťka je závislá na růz ných výškách kamenných desek či kostek. Musí být tak hluboká, abychom do ní mohli zapustit i ty největší dlažební prvky a neporušili přitom spodní vrstvy. Kámen musí v písku pevně sedět. Nakonec celou plochu opět zkontrolujeme, případné nerovnosti opravíme. Nakonec dlažbu několikrát pokropíme, případně utužíme válcem. Spáry o velikosti větší než 5 mm spárujeme pískem.

Rostliny ve spárách


Chceme-li spáry mezi dlažbou osázet trávou nebo jinými vhodnými rostlinami, ponecháme spáry širší a vyplníme je směsí písku, zeminy a rašeliny. Dlažbu nezhutňujeme a osejeme. Vhodná je například kostřava ovčí (Festuca ovina), trávnička přímořská (Armeria maritima), plaménka šídrolistá (Phlox subulata) nebo mateřídouška (Thymus serpyllum). Dlažbu z cihel, betonových nebo keramických dlaždic pokládáme stejným způsobem. Cihly musíme používat plné, ostře pálené s vyšším stupněm mrazuvzdornosti. Jako obrubník poslouží cihla kladená na hranu.

Cesta k Vašemu domovu - foto, Hyperbydleni.cz

Když je zátěž veliká


Příjezdová cesta, parkoviště, hospodářský dvorek, to jsou plochy, kde si nevystačíme pouze s dlažbou pokládanou na sucho do pískového lože. Povrchy značně namáhané nebo vystavené vlivu tekoucí povrchové vody je třeba pokládat do maltového lože z cementové nebo nastavované malty. Úpravy podkladových vrstev jsou totožné jako u dlažeb pokládaných do písku, zvýšíme však tloušťku nosné štěrkové vrstvy. Přechod mezi následující vrstvou malty může ještě tvořit vyrovnávací vrstva štěrkopísku. Před pokládáním dlažební materiál navlhčíme. Pod uloženými kameny musí být maltou vyplněny všechny dutiny a spáry. V rozmezí 3 -4 m pamatujeme na vynechání dilatační spáry vyplněné pískem. Kameny spárujeme cementovým mlékem s přidáním hydraulického vápna, nebo spáry zasypeme suchou maltou. Vhodné je, aby ve spárách vznikl malý žlábek -dlažba tím získá na plastičnosti a rychleji vysychá. V místech se značnou zátěží ukládáme dlažbu na betonový základ. Vhodné je to především na suchých a pevných půdách, kde není vysoká hladina spodní vody. Betonujeme na štěrkový základ, jehož síla závisí na namáhání, případně propustnosti půdy. Tloušťka betonové vrstvy by měla být asi 10 cm, větší plochu než čtyři čtvereční metry rozdělíme dřevěnými dělicími laťkami. U obou vrstev nezapomeneme na spádování. Když beton zatvrdne, pokládáme dlažbu na cementovou maltu.

Na údržbu stačí koště


Dlažby jsou většinou nenáročné na údržbu a často postačí jen běžné zametání. V případě většího znečištění lze k odstranění nečisto použít dostatečně silný proud vody, je však třeba dbát na to, aby nebyl vyplaven spárovací materiál, případně je nutné jej doplnit. Je však třeba si uvědomit, že položená dlažba je většinou konečným řešením a každé znečištění plochy například olejem, barvami, betonem, maltou nebo i zeminou se velice těžko odstraňuje. V takových případech je možným řešením pouze výměna jednotlivých znehodnocených prvků dlažby. Tedy ovšem pokud to daný systém umožňuje. Dlážděný chodník, cesta či terasa není jen “sezónní záležitost”. Kvalitní provedení, použitý materiál i následná údržba rozhodují o životnosti a funkčním i estetickém užitku dlažby. Předem bychom si měli uvědomit, kdo, co a jak bude konkrétní plochu užívat a tomu přizpůsobit vlastní provedení. I když promyslíme různá řešení, vždy existuje minimálně jedno další. Vždyť cesta nemusí být pouhou nejkratší spojnicí dvou míst.


text: Martin Kubát

foto: Semmel ROCKDiskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 13

Diskuze

Marcel: Kde sezenu hydraulicke...< Odpovědět

počet příspěvků: 1

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »