Na co si dávat pozor u ZELENÉ STŘECHY

15.8.2007 | Zdeněk Lodyha | Střechy | Komentářů 1 |

Zelená střecha na první pohled zaujme a navíc může sloužit k potřebnému ozdravění životního prostředí. Může svému majiteli ale přinést i řadu starostí. Na jaké problémy při stavbě a provozu zelených střech můžeme narazit? O tom a více se dočtete v následujícím článku.

Na co si dávat pozor u ZELENÉ STŘECHY - foto, Hyperbydleni.cz

Na co je třeba dbát v projektu


To, že zelené střechy mimo jiné prodlužují životnost střešní izolace, je všeobecně známo. Aby střešní izolace a zelená střecha zůstala v bezvadném stavu po mnoho desetiletí, je nutné brát ohled na následující požadavky a dodržet několik základních zásad. Pro bezporuchovou funkci zatravněné střechy je nutno, aby nedocházelo k prorůstání kořínků hydroizolační vrstvou, neboť mnoha asfaltovými pásy a fóliemi kořínky agresivnějších rostlin běžně prorůstají.

Pozor na ochranu!


Používá se ochranná vrstva vložená většinou nad separační a dilatační vrstvu. Mohou to být dříve hodně používané betonové mazaniny nebo speciální tuhé polyetylénové (PE) fólie. Ale v dnešní době má řada hydroizolačních materiálů (asfaltových pásů a fólií) speciální atest proti prorůstání kořenů, takže ochranná vrstva pak není v konstrukci zapotřebí.

Pozor na plošné zatížení


Zatížení extenzivní zelenou střechou představuje zpravidla 80–170 kg/m2, u lehkých zelených střech (systémové řešení Optigreen „Lehká střecha) je to dokonce pouhých 40 kg/m2. U intenzívní zelené střechy je třeba počítat se zatížením od cca. 300 kg/m2 výše. Tyto údaje se vztahují na stav při nasycení vodou a včetně vegetace. Zatížení sněhem a provozní zatížení u využívaných střech je třeba kalkulovat zvlášť. U volně pokládaných střešních izolací je třeba dbát na minimální hmotnost zaručující bezpečnost izolace proti nadzvednutí v důsledku sání větru. Obzvláště namáhané jsou oblasti rohů a okrajů střechy. Je-li izolace fixována mechanicky, není již z hlediska zabezpečení nutné další zatížení. Při velké výšce budovy a v exponovaných polohách je třeba zajistit zelenou střechu proti odvátí větrem. Na okraje se pak používá plná nebo vegetační dlažba.

Na co si dávat pozor u ZELENÉ STŘECHY - foto, Hyperbydleni.cz

Sklon bez problémů


Zelené střechy lze bez větších problémů provádět a udržovat při sklonech od 0°až do cca. 30°. Zkušení poskytovatelé systému zelených střech, jako například Optigreen a odborné realizační (partnerské) firmy provádějí ve speciálních případech i ozelenění střech se sklonem 45°až 90° (valené střechy). Střechy se sklonem menším než 2 % představují podle směrnic pro ploché střechy zvláštní konstrukce a jsou u nich kladeny vyšší požadavky na střešní izolaci. To znamená, že v závislosti na materiálu izolace musí být její tloušťka větší, případně musí být položena ještě další vrstva. U intenzivních zelených střech je nulový sklon výhodou kvůli možnosti zadržování vody, pro extenzivní vegetaci se spíše doporučují střechy se spádem.

Zajištění proti pádu osob


Už od samého začátku by se mělo v projektu počítat s prostředky na zajištění proti pádu osob, jako s pevnou součástí budovy. Bezpečnostní prvky jsou potřeba jak při provádění, tak při údržbě. U intenzivních zelených střech doporučujeme zábradlí, u extenzivních zelených střech zařízení pro připnutí jistícího lana. K tomuto účelu existují pro oblast plochých střech do sklonu 5 stupňů systémy k zajištění proti pádu, jako např. OPTISAFE, u kterých jsou jistící body včetně vedení zajišťovacích lan vytvořeny tak, že nenarušují střešní izolaci. Systém pro upnutí jistících lan se pokládá na střešní izolaci a jeho stabilita je dána zatížením, kterým působí zelená střecha. Stejně důležité je i zajištění bezproblémového přístupu na střešní plochu v každé fázi využití.

Na co si dávat pozor u ZELENÉ STŘECHY - foto, Hyperbydleni.cz

Požární předpisy


Podle směrnic pro zelené střechy se pohlíží na intenzivní zeleň stejně jako na „tvrdou krytinu“, extenzivní zeleň má dostatečnou odolnost proti ohni za předpokladu, že minimální tloušťka vrstvy činí alespoň 3 cm a v substrátu je obsaženo max. 20 % hm. organických látek. Je třeba dodržovat národní požární předpisy, především jde-li o velké plochy a také v sousedství objektů s otvory. Před okenními nebo dveřními otvory a střešními průstupy je třeba počítat s pásem štěrku nebo dlažby.

Hospodaření s vodou


I extenzivní zeleň potřebuje v počáteční fázi vzrůstu po výsevu či výsadbě vodu. Proto je třeba v projektu počítat s dostatečně dimenzovanými vodovodními přípojkami na střeše nebo v její blízkosti. Pro intenzivní zelené střechy (systémové řešení Optigreen „Střešní zahrada“) se nabízí možnost zadržování vody v drenážní vrstvě, v ideálním případě spolu s automatickým zavlažováním. Tím se výrazně sníží a optimalizují náklady na zavlažování, neboť nejprve se spotřebovává přírodní zadržená dešťová voda. Odvodnění střechy se provádí stejně jako u střech bez zeleně prostřednictvím vpustí umístěných ve střešní ploše nebo na jejím okraji. Přibližně 300 m2 zelené střechy je možné za normálních podmínek svést do jedné vpusti o profilu DN 100. Za předpokladu dodržení určitých podmínek je možné použít i odvodňovací systémy pro tlakovou vodu. Odvodnění je u zelené střechy zajištěno drenážní vrstvou, která je tvořena minerálním násypem (např. drenážní vrstva Optigreen typ Perl) nebo drenážními deskami (např. pevná drenáž typ FKD). Střešní vpusti musí být kdykoli volně přístupné a jsou proto chráněny kontrolními šachtami.


text: Zdeněk Lodyha z materiálů Optigreen

foto: Optigreen

 Diskutovat Tisknout článek

Hodnocení článku

hlasů: 13

Diskuze

Petr Kobelka: Krásu zelených střech |...< Odpovědět

počet příspěvků: 1

Zobrazit diskuzi » Přidat příspěvek

Najděte si své bydlení

Vybírejte z více jak 114000 nemovitostí v ČR

Nemovitost

Kraj

Obsahuje text

Poradna

V tuto chvíli neexistují žádné záznamyveletrhy

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Velkolepé spojení oblíbených veletrhů krásy, Hyperbydleni.cz

Velkolepé spojení oblí...

17.09.2019

Dva největší beauty veletrhy s mnohaletou...

Veletrhy - foto, Ochutnávka FOR ARCH 2019: Které novinky a trendy ze stavebnictví se představí v Letňanech?, Hyperbydleni.cz

Ochutnávka FOR ARCH 20...

13.09.2019

Strojní zdění, chytré zdivo nebo moderní...

Veletrhy - foto, Podzimní FOR DECOR & HOME nastíní směr designu letošních Vánoc, Hyperbydleni.cz

Podzimní FOR DECOR & H...

28.08.2019

Mezinárodní kontraktační veletrh dekorací,...

Další veletrhy »